Projekt NUBILUM

Konwergentna chmura prywatna

Krok na drodze ewolucji systemów chmurowych

Technologie

Autonomiczność siła w prostocie

Systemy hiperkonwergentne cechuje w większości przypadków konieczność zastosowania platformy serwerowej o parametrach zdefiniowanych przez danego producenta rozwiązania. System NUBILUM podąża ścieżką w przeciwnym kierunku. Postanowiono zbudować system, który w maksymalny sposób ma być autonomiczny względem infrastruktury sprzętowej. Cechą wyróżniającą system NUBILUM jest wykorzystanie standardowych komponentów sprzętowych, co przyczynia się do obniżenia kosztów jego wdrożenia, późniejszej rozbudowy oraz zastępowalności elementów ulegających awarii.

Jak dla każdego systemu początkowy „próg wejścia” został zdefiniowany, co oznacza wypełnienie określonych parametrów minimalnych, jakościowych i ilościowych (ilość węzłów, ilość dysków twardych przypadających na węzeł, czy procesorów i pamięci ram w używanych serwerach). Jednakże wymagane od sprzętu serwerowego parametry minimalne są do spełnienia przez typowe platformy serwerowe klasy mid-range.

Obiektowe podejście do pamięci masowej

Klasyczne rozwiązania macierzy dyskowych posiadają szereg zalet. Jednakże mają również swoje ograniczenie technologiczne, które czasami nie pozwalają na dalszą rozbudowę. Również w zakresie dostępności i bezpieczeństwa zgromadzonych na macierzy dyskowej danych, kluczowym elementem każdej macierzy jest kontroler macierzowy, bez którego dostęp do zapisanych danych jest niemożliwy.

Zaimplementowana na potrzeby Systemu NUBILUM technologia Ceph stanowi trzon komponentu obiektowej pamięci masowej. Zastosowane rozwiązanie tworzy rozproszony klaster pamięci masowej, eliminując całkowicie pojedynczy punkt awarii. Obiektowa pamięć masowa nie wymaga zastosowania sprzętowych kontrolerów macierzowych, jak również budowania zaawansowanych struktur i grup RAID’owych z nośników dyskowych. Ceph dostarcza całkowicie rozproszoną infrastrukturę magazynu danych, oferując przy tym niezawodne mechanizmy samonaprawy i samozarządzania strukturą przechowywanych danych. Ceph ponadto nie wymaga zaawansowanego wsparcia sprzętowego i daje się z powodzeniem używań na klasycznych serwerach wyposażonych w odpowiednią ilość napędów dyskowych. Ta cecha Systemu NUBILUM idealnie wpisuje się w aspekt technologiczny autonomicznego ekosystemu chmurowego.

Cloud server network
Brücke ins Jenseits

Migrator jako chmurowy pomost

Chmura to elastyczność, łatwość i bezpieczeństwo. O ile łatwo jest „wejść” do chmury, to nie jest łatwo  z chmury wyjść lub zmienić dostawcę rozwiązania chmurowego. Nie chodzi wyłącznie o fakt spełnienia wymaganych funkcjonalności, a raczej o poszukiwanie elastyczności w kształtowaniu kosztów TCO. Gdyby tak można było „przepłynąć” ekosystemem chmurowym wraz z zasobami na nim hostowanymi między dwoma ośrodkami data center.

Projektanci Systemu NUBILUM podjęli wyzwanie i opracowali mechanizmy umożliwiające automatyzację procesu migracji, począwszy od fazy instalacji ekosystemu chmurowego na zdalnej platformie informatycznej, przez migracje zasobów między ekosystemami chmurowymi, do uruchomienia przeniesionych systemów informatycznych. Jednym z większych wyzwań było opracowanie mechanizmów migracji wraz z dostosowaniem systemu informatycznego w taki sposób, aby w czasie migracji zapewnić nieprzerwany dostęp do przenoszonego systemu. Testy funkcjonalne migracji na przykładowym systemie geoinformacyjnym potwierdziły pierwotne założenia.,Funkcjonalność migracji została zaimplementowana w dedykowanym komponencie Migratora ekosystemu chmurowego.

 

Automatyzacja instalacji systemu

Budowa chmury rozpoczyna się od fazy instalacji. Opracowana technologia budowy autonomicznych ekosystemów chmurowych cechuje się automatyzacją procesu instalacyjnego, nadzorowanego krok po kroku z panelu zarządzania.

System NUBILUM wyposażony został w komponent odpowiedzialny za proces instalacyjny ekosystemu chmurowego. Komponent Instalatora jest wykorzystywany w pierwszej fazie procesu migracji, gdy zachodzi potrzeba wykonania instalacji nowego ekosystemu chmurowego na zdalnej platformie sprzętowej. Instalator służy również na każdym etapie skalowania ekosystemu chmurowego, np. w przypadku dodawania kolejnych węzłów do systemu. Łatwość instalacji (implementacji) ekosystemu chmurowego i wszystkich jego elementów polega w głównej mierze na zoptymalizowaniu i zautomatyzowaniu czynności instalacyjnych, nazywanych rolami instalacyjnymi i przeniesieniu funkcji sterujących do panelu zarządzania ekosystemem chmurowym. Komponent Instalatora został dodatkowo wyposażony w mechanizmy weryfikacyjne, pozwalające na przeprowadzenie procesu weryfikacji zgodności platformy informatycznej w przypadku etapu poprzedzającego migrację ekosystemu chmurowego lub weryfikacji dla potrzeb instalacji na nowej platformie informatycznej.

Cloud computing concept: Cloud on computer keyboard background
Hand pressing power button

Łatwe zarządzanie chmurą

Sprawne i efektywne zarządzanie ekosystemem chmurowym jest realizowane przez dedykowany, webowy Panel zarządzania. Ten interfejs systemu jest lekki, przejrzysty i prosty w obsłudze. Jednocześnie pozwala zarządzać pełnym spektrum funkcjonalności Systemu NUBILUM tj. pamięć masowe, węzły systemu, wirtualizacja.

Panel zarządzania został ponadto wyposażony w sterowanie komponentem Instalatora i Migratora systemu. Ta funkcjonalność pozwala na przeprowadzenie instalacji nowego ekosystemu chmurowego na zdalnej platformie informatycznej. Umożliwia również sterowanie procesem migracji zasobów ekosystemu chmurowego między dwoma ekosystemami chmurowymi. Ponadto za pośrednictwem Panelu zarządzania możliwe jest sterowanie wykonaniem migracji całego ekosystemu chmurowego z jednej platformy informatycznej na drugą platformę informatyczną.

logo_FE_Inteligentny_Rozwoj_rgb
UE_EFRR_rgb

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z programu Inteligentny Rozwój

Kontakt

Zapraszamy do testowania naszych rozwiązań i przeprowadzenia wdrożenia pilotażowego.

nubilum@nubilum.pl
tel. +48 55 237 60 00
fax +48 55 237 60 01

OPEGIEKA Sp. z o.o.
al.Tysiąclecia 11
Elbląg, 82-300
NIP 5780004498
KRS 0000190471

nubilum_logo_mono3PNG_L

OPEGIEKA © 2018